Hyampolis

Van de akropolis van Hyampolis , ongeveer 2 ½ km. ten NW van Abai, resteren nog enkele schaarse resten van de muren. Ondanks de verzekering dienaangaande door Papachatzis, heb ik geen sporen van een theater kunnen vinden. De stad was vooral van belang omdat vlakbij de enige eenvoudige verbinding lag tussen Phokis en het kustgedeelte van Lokris. Bij Hyampolis hebben de Phokiërs hun grootse overwinning behaald op de Thessaliërs, een prestatie waar ze de hele oudheid door trots op zijn geweest.

De tempels en de graven op de plattegrond (waarschijnlijk de bij Abai door Pausanias besproken tempel van Apollo) heb ik niet bezocht.
Foto’s: boven, de akropolis van Hyampolis (2 x). Rechts, kaartje (aanklikken voor een vergote weergave), rechts en onder, de resten van de muren van Hyampolis.

De door Pausanias genoemde tempel voor Artemis Elaphebolia is niet met enige mate van waarschijnlijkheid teruggevonden direct in de buurt. Tegenwoordig wordt een grote tempel 5 km. en noorden van Hyampolis officieel gelijkgesteld met de tempel van Artemis. Deze tempel, een Dorische peripteros met 6 x 14 zuilen, is in de oudheid meerdere malen herbouwd, voor het laatst in de 4de eeuw. Ontdekt en opgegraven in 1973-1977 worden er momenteel (2010) nieuwe opgravingen voorbereid. De foto’s geven een beeld van de imposante uitvoering in de 4de eeuw voor Chr. Let op de “oprit” van de tempel (midden), vergelijkbaar met die in Delphi.