Boiotië

De landstreek Boiotië werd zeker in de oudheid gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan landschappen. Van groot belang is het Helikon-gebergte, het Meer van Kopaïs (drooggelegd door Charilaos Trikoupis) en de bergen langs de golf van Euboia. De streek was (en is) beheerst door de landbouw, de inwoners golden voor de Atheners als grof en ongemanierd en weinig geneigd tot kunst (alhoewel Hesiodos, Pindaros, Korinna en Ploutarchos Hesiodos daar anders over zouden denken). De streek werd oorspronkelijk beheerst door de rivaliserende steden Orchomenos en Thebe, maar na de vernietiging van Orchomenos door “Herakles”, werd Thebe de onbetwiste leider van het gebied, hetgeen o.a. Plataia ertoe bracht zich onder bescherming van de Atheners te stellen.

Boiotië

Thebe

Larymna

Leuktra

Kabeiroi

Aulis

Kreusis

Tifa

Haliartos

Plataia

Muzenvallei

Halai

Chaironeia

Koroneia

Thisbe

Tanagra

Akraiphnion

Anthedon

Gla

Trophonios

Orchomenos