Amfissa

Amphissa in Phokis staat ook bekend onder de Middeleeuwse naam Salona. In de oudheid was Amphissa de hoofdstad van de zg Stink-Lokriërs. De voornaamste bezienswaardigheid in de stad wordt gevormd door het indrukwekkende Frankische kasteel dat (zelf ook ernstig vervallen) op de resten van de antieke akropolis ligt. In de muren zijn nog enkele resten van klassiek en hellenistisch muurwerk te herkennen. De stad is meerdere malen verwoest, de eerste keer door Philippos II in 339, in de middeleeuwen nog een keer door de Bulgaren, waarna de Franken de stad voor de laatste maal hebben opgebouwd onder de naam  Salona, een graafschap dat viel onder  de koningen van Salonika (Thessaloniki). Hier zetelden de Picardische kruisridders van Autremencourt tot de laatste uit dit geslacht viel in de guldensporenslag van 1311 tegen de Catalaanse roofridders. De Turken hebben Salona ingenomen in 1394, die daarvoor door de bisschop van Amphissalona te hulp waren geroepen om de verhouding van Helena Asenina Kantakouzena met een priester te bestraffen. In 1821 werd Salona als één van de eerste plaatsen in Griekenland bevrijd van de Turken. De resten van het Frankisch-Turkse kasteel liggen idyllisch te midden van de bossen.

 

Linksonder: de verovering van Salona, door de Franse schilder Louis Dupré