Aegeira

Het meest indrukwekkende monument van Aigeira is zonder meer het Hellenistische theater, met een goed herkenbare skènè met 6 zuilbases, die deel vormden van de paleisfacade kenmerkend voor de meeste latere theaters. Het opmerkelijkst is dat het hele theater in de rotsen is uitgehakt, zoals het vergelijkbare theater in Argos. De site ligt op enkele kilometers afstand van het moderne Aegeira (feitelijk het door Pausanias genoemde Aegeira-aan-Zee), en biedt afgezien van een prachtig uitzicht onderweg, nog restanten een tempeltjes gewijd aan Zeus met eromheen enkele bijgebouwtjes, beschermd door een betonnen afdak (foto’s onder).  Van het door Pausanias beschreven  kunstwerk van de Atheense beeldhouwer Eukleides (uit de tweede eeuw voor Christus) is tijdens de opgravingen het meer dan levensgrote hoofd teruggevonden, dat zich nu bevindt in het Nationaal Museum in Athene. De ruïnes op de acropolis zijn minder indrukwekkend (foto rechts onder). Vooral bewoningsresten uit de laat-Mykeense periode zijn teruggevonden, evenals resten uit de archaïsche periode, maar ook meerdere terracotta vrouwenfiguurtjes, die doen vermoeden dat de door Pausanias genoemde tempel van Artemis op de akropolis heeft gestaan. De schamele resten van de stadsmuren maken het mogelijk de route van de muren exact te volgen., zie het bijgevoegde kaartje (bron: Papachatzis, aanklikbaar voor een vergrote weergave).

De onderstaande muntjes geslagen in Aigeira (bron: Papachatzis) laten enkele door Pausanias genoemde godheden zien, links het cultusbeeld van Zeus, sterk gelijkend op het grote en destijds zeer beroemde Zeus-beeld in Olympia, dan de godin Tyche met in haar hand de hoorn des Overvloeds, en tegenover haar de gevleugelde Eros, en tenslotte een Athena afgebeeld zoals de Athena Parthenos van Pheidias. Helemaal rechts, hoofd van het Zeusbeeld gevonden in situ.