Lykosoura

Lykosoura, het heiligdom voor Despoina, is erg fraai om te zien, vooral omdat de nauwelijks verweerde restanten een vrijwel volledige reconstructie mogelijk zouden maken. Op het terrein van Despoina zijn -afgezien van de resten van een prostyle tempel- resten te vinden van een zuilengang, meerdere altaren en een getrapte steunmuur, terwijl aan de andere kant van de weg de (veel slechter herkenbare) resten van cisternen te zien zijn, en van een onderaardse kamer met een dak gedragen door zuilen. Fragmenten van het (meer dan levensgrote) beeld van Despoina en de door Pausanias beschreven beeldengroep zijn teruggevonden en worden deels bewaard in het Nationaal Museum van Athene en deels in een klein gebouwtje ter plekke, dat helaas niet altijd open is.

 

 

Afbeeldingen: boven een plattegrond van het heiligdom, rechtsboven een overzichtsfoto met op de achtergrond de electriciteitscentrale van Megalopolis, links en direct onder foto’s van het tempelcomplex en  een reconstructie van de beeldengroep uit de tempel en een drietal fragmenten daarvan uit het NAM. De reconstructie berust deels op muntvondsten. Tekeningen uit Papachatzis.

Rechts, een fragment van de kleding van Despoina, met o.a. half-menselijke, half-dierlijke musicerende mengwezens, mogelijk de priesteres en volgelingen verkleed voor een mystiek ritueel. Fragmenten van de beeldengroep zijn te zien in het NAM in Athene en in het museumpje van Lykosoura zelf.