Mantineia

Mantineia ooit een van de belangrijkste steden van Arkadië en de eeuwige rivaal van Tegea, heeft de hele periode van zijn bestaan met Tegea gestreden om de beheersing van de noord-Arkadische vlakte en het daar beschikbare water. Tijdens de Peloponnesische oorlogen bevond Mantineia  zich meestal in het Atheense kamp, waar Tegea natuurlijk voor Sparta koos. In 385 v. Chr. veroverde de Spartaanse koning Agesipolis de stad, die hij met de grond gelijk liet maken, na de stadsmuren  te hebben vernietigd door de rivier de Ophis af te dammen, waardoor de zon-gedroogde tichels van de muren zich vol water zogen en in elkaar zakten. Toch streden de Mantineërs later zij aan zij met de Spartanen, toen de Tegeaten de kant van Sparta’s rivaal Thebe hadden gekozen. De opgegraven resten (voor het merendeel Romeins) zijn weinig indrukwekkend; wel worden zij gerestaureerd (zie luchtfotos).

 

Boven: Zeer indrukwekkend zijn de van de site beschikbare foto’s in Google Earth. Op de bovenste zijn de ellips-vormige (resten van de) stadsmuren goed zichtbaar. Gezien de foto uit 1907 (rechts) zijn de stadsmuren onderhevig aan sterk verval.

 

Onder: bij de opgravingen in Mantineia werden 3 reliëfs gevonden, waarvan er één Marsyas voorstelt die de fluit speelt in het bijzijn van Apollo, terwijl de twee anderen elk 3 Muzen laten zien. Daarom is wel veronderstelt dat we hier te maken hebben met de resten van het voetstuk van een beeldengroep die door Pausanias wordt beschreven (8.9.1), en wel het voetstuk voor een beeldengroep van Praxiteles van Leto en haar kinderen. Tekening uit Papachatzis.dl 4 p. 205.

 

Agia Photini

Grappig  is de kerk voor de heilige Photini tegenover de site, gebouwd in een potpourri van Minoïsch-Klassiek-Byzantijnse elementen in 1972, waaromheen nog meer pseudo-antieke gebouwtjes staan gerangschikt.