Hysiai

Het antieke Hysiai (Pausanias 2.24.7) is te zien als een grensstad tussen de Argolis en Arkadië. De omgeving van het stadje, waarvan slechts schamele resten bewaard zijn gebleven, vormde het strijdtoneel bij een belangrijke veldslag tussen de Spartanen en de Argivers in 669 voor Chr. in de voortdurende strijd om het bezit van de regio rondom Thyrea (de Thyreatis). Destijds wonnen de Argivers, maar al snel kregen de Spartanen de overhand, onder meer in het befaamde “duel van de 2 x 300”, 2 groepen elitesoldaten die het duel met elkaar aangingen. De commando’s uit Argos wonnen, maar omdat de Spartanen zich niet aan de afspraak hielden, en voluit in de aanval gingen met de rest van hun leger, wonnen zij de oorlog en de Thyreatis. Nog in 417 voor Chr. namen de Spartanen Hysiai in en slachtten de inwoners af.. Toch werd de stadsmuur alweer snel opgebouwd. De schamele resten van Hysiai zijn te vinden vlakbij het huidige Achladokambos. De site is helaas slecht toegankelijk.

 

De foto’s laten iets van de stadsmuren van Hysiai zien. Direct naast de site ligt het kerkje van Achladokambos.