Aulis

Aulis was in de oudheid een veel bezocht, belangrijk godsdienstig centrum. Deze kleine stad uit het gebied van Tanagra lag precies tussen de beide havens het Grote en het Kleine Diep in Tanagra.

De belangrijke tempel gewijd aan Artemis is bij archeologische opgravingen in 1956 aan het licht gekomen. De oorspronkelijke tempel dateert uit de 5de eeuw voor Chr., maar hij is in de Romeinse periode vernieuwd. In de 4de eeuw na Chr. is hij vernietigd tijdens de invallen van de Gothen. Daarna is temidden van de resten een badgebouw opgericht, dat dateert uit de laat-romeinse tijd. Ten oosten van de tempel, aan de overkant van de weg, ligt de zogeheten Bron, een ondergronds vierhoekig bouwwerk. Naast de ingang bevond zich een altaar, en een kleine vierkante hof, mogelijk de plek van de al door Homeros beschreven plataan.Ten zuidwesten van de tempel lag een groot gebouwen-complex, dat als hotel dienst heeft gedaan voor de bezoekers van het heiligdom.

Het heiligdom dankte zijn faam vooral aan het feit dat dit in de mythologie het verzamelpunt was voor de vloot van Agamemnon. Ook heeft hij hier zijn dochtertje Iphigeneia geofferd aan Artemis, om een gunstige wind te verkrijgen voor zijn vloot.

Boven de plattegrond van het heiligdom (tentoongesteld op de site), met linksonder het hotel, in het centrum de tempel zelf en rechts van de (moderne) weg de Bron. Rechts: de Bron.