Hermione

Het moderne Hermione, gelegen op zeer korte afstand van het antieke stadje, is momenteel een charmant klein stadje aan een landtong die twee zeer goede baaien van elkaar scheidt. Deze baaien hebben de antieke stad zijn vroegere gewicht gegeven. In het park hogerop zijn de fundamenten van een tempel zichtbaar, van Athena of van Poseidon. Tevens zijn (schamele) resten van het theater bewaard gebleven en 2 grote necropolen, die o.m. bewijzen dat Hermione al in de Mykeense periode bewoond was. De stad was lid van de Kalaurische Bond. De belangrijkste godheid van de stad was de godin Demeter met als belangrijkste cultus die voor Demeter Chthonia, met een heiligdom op de berg Pron, net buiten de muren, en een processie als het hoogtepunt van het stadsleven.
Het heiligdom voor Demeter Thermasia (het thermesion) leeft voort in de naam van het dorpje Thermesia, het middeleeuwse fort thermisi en de kaap waar dat op staat. Dit fort werd in 1537 door de Turken veroverd en wisselde in de 17de en de 18de eeuw enkele malen van meester. De cultusnaam Thermesia verwijst naar de fakkels waarmee Demeter vaak werd afgebeeld. Zij zouden dienen om in de winter en de lente het graan de nodige warmte te geven. Het fort was helaas niet toegankelijk in februari 2011.

 

Foto’s boven, het moderne stadje Hermione en (rechts) de landtong waarop de fundamenten van de tempel van Athena of Poseidon en enkele resten van de ommuring van deze landtong. Onder: de fundamenten van de tempel en (uit de verte) het fort Thermisi  (aanklikken voor een vergroting).