Regio's

De huidige website is bedoeld ter illustratie van de tekst van Pausanias. Gestreefd wordt naar een zo volledig mogelijke dekking van alle plekken die ook Pausanias in Griekenland heeft bezocht. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de archeologische overblijfselen uit de tijd van Pausanias, maar waar dat zo uitkomt, wordt ook ruime aandacht besteed aan latere archeologische overblijfselen. Door de vele honderden foto’s en kaartjes wordt de gebruiker van de website in staat gesteld het werk van Pausanias ten volle te waarderen. Het spreekt voor zich dat de nagestreefde volledigheid moeilijk te bereiken is, vooral omdat de archeologie ons voortdurend nieuwe ontdekkingen voorschotelt, die ons telkens nieuwe interpretaties van Pausanias’ tekst mogelijk maakt. De website wordt daarom voortdurend vernieuwd.

Attika

Argolis-Corinthia

Lakonië

Messenië

Elis-Olympia

Achaia

Arkadië

Boiotië

Phokis-Delphi