Delphi

Delphi – De enorme hoeveelheid zeer complete gidsen van Delphi maken een complete behandeling van dit heiligdom overbodig. Daarom worden hier slechts kort de voornaamste gebouwen aangeduid, min of meer de route van Pausanias volgend. Behandeld worden:

 

– De benedenstad (onder)
De hof van Apollo (temenos)
Enkele wijgeschenken

 

 

In de benedenstad, waar meerdere tempels hebben gelegen, zijn de volgende gebouwencomplexen te onderscheiden. Het heiligdom van Athena Pronaia (of Pronoia) – De oude tempel van Athena Pronaia was een 5e eeuwse tempel, die beschadigd raakte bij de lawines die de Perzen in 480 v. Chr. op de vlucht joegen. Van deze tempel zijn nog slechts drie zuilen (deels) bewaard gebleven.
Twee schathuisjes stonden hiernaast, dan het (nu) beroemdste gebouw van Delphi, de (in 1938) sterk gerestaureerde tholos (of rotunda) uit de 4e eeuw (die door Pausanias genegeerd wordt en vermoedelijk in zijn tijd al kapot was). Rondom de cella liep een zuilengalerij van 20 slanke Dorische zuilen, staand op een platform van 3 tredes, terwijl de binnenkant versierd was met Ionische halfzuilen. Fragmenten van de opbouw zijn in het museum zichtbaar. De nieuwe tempel voor Athena Pronaia werd na 360 v. Chr. opgericht, een sober gebouw met zes Dorische zuilen aan de voorkant.

 

 

Tenslotte liggen ten NW van deze tempel de resten van het gymnasium, met aan de noordkant op het hoogste terras een overdekte zuilengalerij waar de athleten tijdens slecht weer konden trainen, daar beneden op het lagere terras de resten van het worstelperk (palaestra), een aan vier kanten door zuilengalerijen omzoomde hof, en daarnaast de baden, een groot rond bad (koud) en een aantal douches tegen de noordelijke steunmuur aan gelegen.

Delphi benedenstad gezien vanaf de Kaki Scala.

Kastalische bron

Als we vervolgens teruglopen richting het archeologisch park, lopen we langs de resten van de oude Kastalische bron, waar alle bezoekers aan de Spelen of het heiligdom stopten om te drinken en zich te wassen. Bij deze bron moesten ook de Pythia (hogepriesteres en waarzegster van Apollo) en de andere priesters zich ritueel reinigen voor ze orakels mochten afgeven. Het meest bezienswaardig is hierbij een rechthoekig bassin, uitgehakt in de rotsen, van 3 x 9 meter met ernaast een langwerpig reservoir waarin het water van de bron werd verzameld, voor het via zeven bronzen kranen met leeuwenkoppen naar buiten liep. Dit monument dateert uit de Hellenistische of Romeinse periode, een tijd waarin de Kastalische bron ook metonymisch terugkeert in Romeinse poëzie als ‘poëtische inspiratie’. Meerdere nissen uitgehakt in de rotswand waren bedoeld om wijgeschenken van de pelgrims in uit te stallen. Een ouder, archaïsch bronhuis is ook gevonden. Het is helaas niet altijd mogelijk om de (resten van de) beide bronhuizen te bezoeken.