Delphi

Delphi – De enorme hoeveelheid zeer complete gidsen van Delphi maken een complete behandeling van dit heiligdom overbodig. Daarom worden hier slechts kort de voornaamste gebouwen aangeduid, min of meer de route van Pausanias volgend. Behandeld worden:

 

– De benedenstad (onder)
De hof van Apollo (temenos)
Enkele wijgeschenken

 

 

In de benedenstad, waar meerdere tempels hebben gelegen, zijn de volgende gebouwencomplexen te onderscheiden. Het heiligdom van Athena Pronaia (of Pronoia) – De oude tempel van Athena Pronaia was een 5e eeuwse tempel, die beschadigd raakte bij de lawines die de Perzen in 480 v. Chr. op de vlucht joegen. Van deze tempel zijn nog slechts drie zuilen (deels) bewaard gebleven.
Twee schathuisjes stonden hiernaast, dan het (nu) beroemdste gebouw van Delphi, de (in 1938) sterk gerestaureerde tholos (of rotunda) uit de 4e eeuw (die door Pausanias genegeerd wordt en vermoedelijk in zijn tijd al kapot was). Rondom de cella liep een zuilengalerij van 20 slanke Dorische zuilen, staand op een platform van 3 tredes, terwijl de binnenkant versierd was met Ionische halfzuilen. Fragmenten van de opbouw zijn in het museum zichtbaar. De nieuwe tempel voor Athena Pronaia werd na 360 v. Chr. opgericht, een sober gebouw met zes Dorische zuilen aan de voorkant.

 

 

Tenslotte liggen ten NW van deze tempel de resten van het gymnasium, met aan de noordkant op het hoogste terras een overdekte zuilengalerij waar de athleten tijdens slecht weer konden trainen, daar beneden op het lagere terras de resten van het worstelperk (palaestra), een aan vier kanten door zuilengalerijen omzoomde hof, en daarnaast de baden, een groot rond bad (koud) en een aantal douches tegen de noordelijke steunmuur aan gelegen.