Lakonia

Lakonië gold in de klassieke oudheid als de landstreek die rechtstreeks tot de stadstaat Sparta behoorde, nadat de omringende steden sinds de stichting van Sparta door de Doriërs in een aantal fases onderworpen waren. Zo werd in het begin van de 8e eeuw eerst de (toen nog achaïsche) stadstaat Amyklai geannexeerd, waarna al vrij snel de Spartaanse koning Teleklos (haast) de hele rest van Lakonië onderwierp. De oorspronkelijke bevolking werd hierbij als perioiken tot de status van tweederangsburger gereduceerd, met als voornaamste plicht de Spartaanse koningen te volgen bij hun voortdurende militaire acties, maar zonder stemrecht in de volksvergadering of  heliaia. In de tweede helft van de 8e eeuw veroverden de Spartanen in een 20 jarige oorlog het naburige Messenië. Het grondgebied van de Messeniërs werd verdeeld in 9000 min of meer gelijke stukken en verdeeld onder de Spartaanse burgers, terwijl de Messeniërs zelf als heloten (in feite een soort horigen) gedwongen werden deze landerijen te bewerken en de helft van de opbrengst af te staan aan hun meesters. Vooral hierdoor werden de Spartanen bevrijd van de noodzaak zelf hun akkers te bewerken en konden ze zich geheel richten op de militaire dienst, waarbij de mannen haast hun hele werkzame leven in militaire dienst (en de kazerne) doorbrachten. Het zo onstane beroepsleger was bijna de hele klassieke periode al zijn tegenstanders de baas, en leidde tot de hegemonie van Sparta op de Peloponnesos. De oprichting van de Peloponnesische Bond, met als bondgenoren o.a. Korinthe, Megara, Elis onder leiding van de Spartanen, bracht de Spartanen nog meer macht, waardoor het uiteindelijk de overwinning wist te behalen in de voor Griekenland rampzalige Peloponnesische Oorlog tegen het al evenzeer expansionistische Athene. Een deel van de 4e eeuw v. Chr. was Sparta nu de feitelijke aanvoerder van heel Griekenland, totdat het Boiotische Thebe onder generaal Epameinondas de Spartanen enkele malen militair wist te verslaan en Messenië en Arkadië aan de Spartaanse invloed wist te onttrekken door de stichting van de zwaar versterkte steden Messene en Megalopolis. De bevrijding van de perioiken-steden en de oprichting van een Bond van Vrije Lakoniërs maakte tenslotte een eind aan de Spartaanse overheersing van Lakonië zelf.

Mystras

Sparta

Gythion

Monemvasia

Mani

Tainaron

Zarnata

Epidauros-Limera

Zarax

Geraki

Amyklai

Therapnai

Kythira