Alipheira

De site van het antieke Alipheira is sinds de Olympische Spelen van 2004 in Athene uitstekend ontsloten en bewegwijzerd. De stad maakte deel uit van de Arkadische Bond, en droeg bij aan de stichting van Megalopolis. Volgens Pausanias is de naam van de stad afgeleid van prins Aliphèros, de zoon van de heros Lykaon, die een grote rol speelt in de mythologie van Arkadié. Buitengewoon fraai gerestaureerd zijn de twee Hellenistische graven in de buurt van Alipheira (links en linksboven), maar minstens even fraai is de ligging van de stad met z’n antieke tempel van Athena (6e eeuw v. Chr., rechts) en  z’n stadsmuren. Een klein heiligdom van Asklepios bevat de resten van een tempeltje, met een altaar en een met zuilen omgeven hof (onder, luchtfoto). De site wordt zelden bezocht. Het antieke Alipheira verloor elke betekenis met de stichting van Megalopolis.