Thisbe

Van het al bij Homeros genoemde Thisbe (“woonplaats voor duiven”, Ilias 2.502) resteren volgens de opgravers de nog immer indrukwekkende resten van zijn klassieke muren met een totale lengte van 2.5 km., waarbij in totaal nog zeven torens herkenbaar zijn. Een uitgebreide verkenning van de stad levert echter duidelijke resten op van de fortificaties op de beide heuvels, maar absoluut geen muurresten in het dal. Het is daarom voorstelbaar dat de westelijke heuvel slechts een wachttoren bevatte, terwijl de oostelijke heuvel de akropolis vormde van de eigenlijke stad, in grootte vergelijkbaar met Panopeus (en dus met een totale muurlengte van zo’n 1400 meter. De westkant van die heuvel vertoont echter geen sporen van stenen muren, zodat de reconstructie van de opgravers te verkiezen valt.

 

Het gebied van de stad liep door tot aan de Golf van Korinthe met de haven Vathy. De stad werd in de Boiotische Bond vertegenwoordigd door Thespiai, maar bestond nog onder de Romeinen tot in de latere oudheid. De antieke muren zijn in de Byzantijnse of latere tijd gebruikt als ondergrond voor nieuwe fortificaties. De foto’s boven en rechts laten antieke resten zien van de oostelijke heuvel. De 3 foto’s hieronder laten (deels Mykeense) graven zien, uitgehakt in de oostflank van de westelijke heuvel.