Een beknopte geschiedenis van Griekenland ná Pausanias moet het de bezoeker van Griekenland mogelijk maken zich enigszins te oriënteren temidden van de talloze niet-klassieke bouwwerken die het land rijk is. Ook is het de bedoeling een achtergrond te geven  om personen, plaatsen of gebouwen die in het commentaar op Pausanias worden vermeld uit de tijd ná Pausanias beter te kunnen plaatsen. Gezien het doel van deze website is het streven puur gericht op het aanschouwelijk maken van de talloze architectonische monumenten uit zuidelijk Griekenland, en dan nog alleen het vasteland, precies de streken dus die ook door Pausanias werden beschreven. Volledigheid is hierbij zo goed als onmogelijk, al zal elke 3 maanden een update van de website verschijnen met nieuwe gegevens. Hier worden de volgende periodes onderscheiden:

Laat-romeinse periode (170 – 400)
Vroeg-Byzantijnse periode (400 – 700)
Midden-Byzantijnse periode (900 – 1200)
Latijnse Staten
Laat-, en post-Byzantijnse periode (1250 – 1710)
Vroegmodern Griekenland (19de eeuw)
20ste eeuw

Voor de klassieke geschiedenis van Griekenland verwijs ik graag naar de inleiding op Pausanias.

Beknopte bibliografie en bronnenlijst (voor pagina’s Geschiedenis)

P. Brown, The World of late Antiquity, London 1971
R. Clogg, A Concise History of Greece, Cambridge 1992
T.E. Gregory, A History of Byzantium, Blackwell Publishing 2005
P. Hetherington, Byzantine and Medieval Greece, London 1991
D. Nicolle & A. Hook, Crusader Castles in Cyprus, Greece and the Aegean 1191-1571, Osprey 2007
H. J. Norwich, De Middellandse Zee, een geschiedenis, Amsterdam 2007
N. Papachatzis, ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ, Athene 5 delen
K. Papparigopoulos, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Athene 2010-11
Deel 7 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Deel 9 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
Deel 10 ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ