Pagai

Pagai is van oorsprong de havenstad van Megara, gelegen aan de Korinthische golf. Van de antieke stad zijn slechts zeer schamele resten bewaard gebleven op een heuvel bij het huidige Alepochori, vooral enkele stukken van de stadsmuur. De stad Athene bezette Pagai in 461 v. Chr. en gebruikte de stad vervolgens als uitvalsbasis voor zijn operaties in de Korinthische golf ten tijde van de eerste Peloponnesische oorlog. In het kader van het vredesverdrag van 446 tussen Athene en Sparta, moesten de Atheners de stad teruggeven aan Megara. Vanaf dat moment valt Pagai (met een korte tussenpoos in 420 v. Chr.) onder Megara, om in 193 v. Chr. als onafhankelijke stad toe te treden tot de Achaïsche Bond. De stad werd verlaten in de Turkse tijd.