Rhypae

Het klassieke stadje Rhypai, door Pausanias genoemd direct voor Aegion in zijn opsomming van west naar oost (7.6.1) wordt gewoonlijk gelokaliseerd ten zuiden van het dorpje Koúmari op de heuvel genaamd Trapeza zo’n 7 km. ten zuidwesten van Aegion. Oorpronkelijk was Rhypae één van de 12 steden van Achaea, die de eerste Achaeïsche Bond oprichtten. Rond 200 v. Chr. was het stadje zó ver in bevolking teruggelopen, dat het niet langer als lid van de Achaeïsche Bond werd erkend. Het stadje werd door keizer Augustus met de grond gelijk gemaakt, en zijn inwoners werden gedeporteerd naar Patras om het bevolkingaantal van die stad op te krikken. Onder het gezag van Rhypae viel ooit het havenstadje Erineos, dat door Pausanias werd genoemd. Opgravingen vanaf 1996 hebben de zeer schaarse resten op de berg Trapeza aangevuld met de ruïnes van een enorme Dorische tempel, nu overdekt om de restanten te beschermen tegen extreme temperatuurverschillen. Bijzonder goed te zien zijn de bronzen of loden klampen die de Grieken gebruikten om de enorme blokken van de fundamenten aan elkaar te zetten als met een soort nietjes. Verdere opgravingen moeten meer gebouwen blootleggen (foto linksonder)