Arkadië

Arkadië, de Griekse regio die aan alle kanten is omringd door andere regio’s en daardoor geen enkele verbinding kent met de zee, bestond uit een aantal kleinere poleis (stadsstaten) die geïsoleerd lagen ten opzichte van de rest van Griekenland, en daarnaast een sterke mate van onderlinge concurrentie kenden. De isolatie van Arkadië leidde er onder andere toe, dat het dialect van de regio nog in de klassieke tijd als een rechtstreekse voortzetting valt te zien van het veel oudere Mykeense dialect, terwijl hier ook enkele van de merkwaardigste religieuze gebruiken zijn blijven voortleven. Gezien de interesse die Pausanias aan de dag legt voor het buitenissige, is het dan ook geen wonder dat het hoofdstuk (“boek”) van Pausanias over Arkadië verreweg het langst is van al zijn hoofdstukken, met uitzondering misschien van zijn paragrafen over Elis, die over twee boeken zijn verdeeld.

Nestane

Orchomenos

Pheneos

Psophis

Pallantion

Karytaina

Alipheira

Lykosoura

Gortys

Kalavrita

Megalopolis

Mantineia

Tegea

Lousoi

Stymphalos

Lykaion

Kleitor

Bassai