Anagyrous (Vari)

Het antieke Anagyrous, genoemd naar het onwelriekende kruid anagyron, dat helaas niet is geïdentificeerd. Een Griekse onderzoeker meldde in 1862 dat enkele tientallen jaren voor zijn tijd de plaatselijke bevolking zich elk jaar in het begin van de lente inspande om een bepaald kruid te verwijderen dat bij aanraking een ontzettend vieze lucht verspreidde. In zijn tijd kwam het echter al niet meer voor. Anagyrous ligt aan de westkust van Attika bij het huidige Vari niet ver van het heiligdom van Apollo Zoster. In de omgeving zijn voornamelijk graven teruggevonden, alhoewel de oude huizen van Vari enorme hoeveelheden antiek bouwmateriaal bevatten. Ook zijn enkele resten van de antieke verdedigingsmuur teruggevonden.

 

Van buitengewoon belang is de Grot van Vari in de zuidflank van het Hymettosgebergte, ten westen van de weg Vari-Koropi. In deze grot werden vooral de nimfen vereerd, maar ook Apollo en Pan. De grot bleef in gebruik van 600 tot plusminus 150 voor Chr., maar werd ook in vroegchristelijke tijden gebruikt als heilige plaats.Vele honderden olielampjes zijn teruggevonden, meerdere inscripties, een reliëf en een beeld van een zittende vrouw (zonder hoofd). De inscripties spreken van een zekere Archedemos, die door de nimfen was bezeten.

 

Interessant, maar slecht te herkennen zijn de resten van een klassieke boerderij met binnenplaats op enkele kilometers afstand van de Vari-grot, waar een hele website aan is gewijd: http://www.learningsites.com.

 

Foto’s: de Grot van Vari, met in de rotsen uitgehakte traptreden, de door de nimfen bezeten steenhouwer Archedemos (met altaar), de zittende godin en het “Vari House”.