Tripiti

Bij het dorpje Tripiti zijn de indrukwekkende resten te zien van een Gotisch (en dus Frankisch, katholiek) klooster, het klooster van de Notre Dame d’ Issova (zie Journal of the Royal Institute of British Architecture 31 (1923-24)). Het klooster is gebouwd door de Franken rond 1210 om te helpen bij de bekering van de Grieken tot het “ware geloof”, het katholieke. In 1264 hebben de uiteindelijk zegevierende Byzantijnen het klooster in de brand gestoken. Het iets kleinere kerkje ten zuiden van de grote kloosterkerk was gewijd aan St. Nikolaas en is de latere opvolger van de grote kerk.