NAM

Het Nationaal Archeologisch Museum van Athene is in alle opzichten het fraaiste en grootst opgezette museum van Grieken land. Opgericht in 1866-1889 en uitgebreid met een nieuwe vleugel in 1925-1939, werden hier oorspronkelijk alle topstukken uit het hele land getoond, alhoewel tegenwoordig nieuwe vondsten meestal worden opgesteld in de regionale musea verspreid over het land. De tentoonstelling is grotendeels chronologisch-thematisch geordend en wordt ontsloten door vele toegankelijke gidsen. De voorwerpen zijn chronologisch gerangschikt.

De vondsten uit de prehistorie omvatten vooral de onvoorstelbaar rijke vondsten uit de schachtgraven van Mykene, waaronder de beroemde goden dodenmaskers (inclusief het “masker van Agamemnon”, dat overigens enkele eeuwen ouder is dan Agamemnon) en de prachtige ingelegde dolken uit deze graven. Ook staan hier enkele van de grafstenen die bij diezelfde graven horen en zien we de beroemde beker van Vapheio. Tenslotte zijn er talloze zegelringen te zien en fragmenten van de fresco’s die ooit de paleizen van Mykene, Tiryns, Pylos en elders sierden.
De kamers gewijd aan het Neolithicum/Vroege Bronstijd en de Kykladen bevatten vooral vazen en gebruiksvoorwerpen, naast een aantal van de mooiste marmeren beeldjes afkomstig van de Kykladeneilanden.

Archaïsche beelden en vazen

Afgezien van enkele vazen, waaronder een enorme vaas gevonden bij de Kerameikos (een z.g. Dipylon-vaas), worden de eerste zalen ter linkerzijde van de entree gevuld met archaïsche vazen, waaronder de enorme kouros gevonden bij Sounion. De hier tentoongestelde beelden zijn chronologisch gerangschikt.

Klassiek beeldhouwwerk

Aan klassiek beeldhouwwerk is vermoedelijk als allerbelangrijkste beeld de buitengewoon mooie Zeus (of Poseidon) van Artemision te noemen, een van de weinige Griekse bronzen die bewaard is gebleven. Daarnaast zijn enkele zalen geheel gewijd aan klassieke grafmonumenten, die ook vaak de zeer hoge kwaliteit van de Griekse beeldhouwkunst laten zien.

Een enkel voorbeeld moet hier volstaan, een prachtig bronzen exemplaar van een jonge jockey op een immens groot paard, gemaakt in de 2e eeuw v. Chr., staande in dezelfde hal als een 2e eeuwse kopie van de beroemde Diadoumenos van Polykleitos, en de vondsten van het timpanon van de tempel van Asklepios in Epidauros.