Museum Eleusis

In het bescheiden, maar zeer fraaie museumpje van Eleusis zijn enkele van de fraaiste vondsten van het heiligdom terug te vinden, daterend uit alle periodes waarin het heiligdom in gebruik is geweest. Zo vinden we niet alleen prachtige geometrische en vroeg-archaïsche vazen vazen (waaronder de verblinding van de Cycloop door Odysseus, met een slecht zichtbare Perseus en Medusa op de buik), maar ook een schitterende Romeinse sarcophaag met daarop afgebeeld de jacht op het Kalydonische everzwijn, een fraai beeld van Antinous, de vriend van keizer Hadrianus, (zie ook museum Delphi) en één van de twee Karyatiden van de voorhal, en een aantal fraaie reliëfs. Minstens zo belangrijk is echter dat binnen enkele informatieborden staan opgesteld die de bezoeker een redelijk beeld geven van de enorm ingewikkelde opeenvolging van muurtjes en grondsporen, die het bekijken van de site zelf  vaak wat bemoeilijken. Het grote Triptolemos-reliëf is een afgietsel van het exemplaar in het Nationaal Archeologisch Museum.