Rhion

Het Turks-Venetiaanse fort in Rhion vormt samen met de moderne brug Río-Antírrio (de langste kabelbrug van Europa!) Een van de belangrijkste bezienswaardigheden in Achaia. Het fort is open voor bezoekers van 8.00-15.00 uur). Het werd gebouwd door de Turkse generaal Bayezid II in slechts 3 maanden in 1499. Vanwege zijn strategische positie vormde het fort het toneel voor verschillende veldslagen tussen de Venetianen en de Turken. Het oorspronkelijke Turkse fort bestond uit een grote driehoek, met een enorme toegangspoort met twee torens in de zuidelijke muur en een klein kasteel voor zijn garnizoen in het noorden. De westelijke muur is mogelijk gesloopt door de Venetianen tijdens hun bezetting van de site. De toegangspoort wordt tegenwoordig gebruikt als kapel. Het fort werd in 1532 ingenomen door Andrea Doria, een Italiaanse admiraal in dienst van de Genuese. In 1603 hebben de Maltese ridders het fort ernstig beschadigd.
In 1687 werd het fort opnieuw ingenomen door de Venetianen, die het gebruikten om de Peloponnesos te besturen. Ze ondernamen zware aanpassingen aan het fort, door het aan te passen aan “moderne” oorlogvoering door twee grote bastions te bouwen aan de noord- en westkant van het fort, terwijl ze twee ruitvormige bastions bouwden aan de zuidelijke en zuidoostelijke uiteinden. Uiteindelijk werden twee driehoekige bastions gebouwd in de met water gevulde fosse.
Van de oorspronkelijke gebouwen aan de binnenkant is nu weinig meer over. Sommige Romeins-christelijke marmeren fragmenten liggen voor de oude voorraadkamers.