Asine

Het antieke Asine werd al bewoond aan het begin van de bronstijd en beleefde een bloei in de Mykeense periode tot aan de geometrische tijd, en wordt genoemd door Homeros. De stad Asine werd volgens Pausanias 4.8.8 door de Argivers ingenomen, één generatie voor de eerste Messeense oorlog, rond 770 v. Chr.  Opgravingen door het Zweedse Archeologische Instituut in de 30-er jaren van de vorige eeuw hebben geen vondsten aan het licht gebracht, maar recenter opgravingen hebben grafvondsten uit de 6e eeuw opgeleverd, die suggereren dat misschien een deel van de bevolking is achtergebleven als onderdanen van Argos, terwijl het grootste deel is verhuisd naar Messenië. In de Hellenistische tijd (vanaf 300 v. Chr.) was de stad opnieuw bewoond. De resten van de stadsmuren (met een toren en een poort) dateren ook uit deze periode, maar werden ook hergebruikt in de middeleeuwen en later.

Afbeeldingen: rechts een plattegrond van Asine met daarop aangegeven de voornaamste bebouwingssporen.

Boven: enkele foto’s van de resterende fortificaties van Asine en de zee vanaf de akropolis van Asine.