Epidauros Liméra

Het antieke stadje Epidauros Limera heeft nog aanzienlijke resten van zijn stadsmuren (in polygonale techniek) uit de 5e of 4e eeuw v. Chr. De akropolis van de stad bevond zich rond het zeer rotsige plateau in het noorden van de stad, met een eigen ommuring. Hieromheen heeft de stad zich uitgespreid. Tijdens de Peloponnesische Oorlogen was Epidauros Limera een trouw bondgenoot van Sparta. Als verklaring voor de toevoeging Limera werd in de oudheid een verband gezocht met het Griekse woord limos (honger), dus het “hongerige/armoedige” Epidauros, ofwel met limen (haven). De inwoners gebruikten voor zichzelf eenvoudig de naam Epidauriërs. Overigens wijzen de Mykeense graven in de buurt op een aanzienlijk oudere nederzetting dan zich laat raden op grond van Pausanias’ relaas over een kolonie van Epidauros.

 

Foto’s boven v.l.n.r. de baai van Epidauros Limera (waar inderdaad de kiezelstenen allerlei kleuren vertonen), het rotsplateau waarop de akropolis ligt, en resten van de stadsmuren aan de oostkant van de stad (ook onder); rechtsonder (te vergroten) is heel goed het verloop van de noordoostelijke muur zichtbaar. Kaartje (aanklikken voor een vergroting) overgenomen uit Papachatzis.