Orchomenos

Orchomenos

Bij Homeros is Orchomenos bekend  als één van de rijkste Mykeense koninkrijken dat ligt aan het meer van Kopaïs, dat drooggelegd werd en gebruikt werd voor de landbouw. Na de Mykeense tijd is Orchomenos ernstig in verval geraakt. Volgens de mythologische traditie zou Herakles de afvloeiingsgaten hebben dichtgestopt die ervoor zorgden dat het meer van Kopais een laag gelegen, vruchtbare vlakte werd. Zo beroofd van haar rijke achterland kon Orchomenos de rivaliteit met Thebe niet aan en verloor alle betekenis.

 

Van het antieke stadje is het belangrijkste overblijfsel het theater (foto’s rechts en rechtsonder), naast de muren van de akropolis, maar wel het interessants is het door Pausanias beschreven schathuis van Minyas, de mythische koning, die heerst over het volk van de Minyers in Orchomenos. Het bedoelde schathuis is in werkelijkheid een Mykeens koningsgraf dat deels nog overeind staat en belangrijk is vanwege de versiering van bronzen rozetten die tijdens de opgraving zijn teruggevonden, maar vooral vanwege het zijkamertje met een in het plafond uitgehouwen versiering van spiraalmotieven (Foto’s onder). Het “graf van Hesiodos” dat door Pausanias wordt beschreven, is in werkelijkheid een Hellenistisch graf.

Verder is Orchomenos bekend om zijn kerkje dat stamt uit 874 en oorspronkelijk de kloosterkerk vormde van het klooster van de Koimesis tis Theotokou (de slaap van de moeder Gods). Het kerkje is grotendeels opgebouwd uit zuiltrommels van de oude tempel van de Gratiën die door Pausanias wordt genoemd en fragmenten van het theater dat zich daar vlak achter bevindt. Het is gebouwd in de Bulgaars-Byzantijnse traditie en vormt in Griekenland een uniek exemplaar (vergelijkbaar met de Bulgaarse kerk in Ohrid) van een kruiskerk met koepel