Akrokorinthe

De Akrokorinthe, de oorspronkelijke akropolis van de Korinthe, is met zijn 575m. hoogte één van de best verdedigbare plaatsen van Europa. De bergtop wordt omgeven door een muur van meer dan 2,5km. en de toegang wordt verdedigd door een driedubbele toegangs-poort. De toegangspoort zelf weerspiegelt de lange geschiedenis van de site: de rechtertoren van poort C dateert grotendeels uit de 4de eeuw voor Chr., terwijl de linkertoren van Byzantijnse makelijk is uit de 12de eeuw na Chr.

Tijdens de Frankische invasie en belegering wist de Akrokorinthos vijf jaar stand te houden tegen zijn belegeraars (1205-1210), hoewel de commandant Leon Sgouros zich al na drie jaar met paard en al van de torens naar beneden stortte. Het grootste deel van de fortificaties staat bovenop klassiek-Hellenistische muren. Van de door Pausanias besproken bouwwerken is de (boven) Peirene bron die “achter de tempel” ligt nog altijd te bezichtigen: het bronhuis bevindt zich achter de resten van turkse barakken, onder de grond. Van de tempel voor Aphrodite, waar (volgens niet volledig betrouwbare bronnen) honderden tempelprostituées de godin hebben gediend, is vrijwel niets meer over. Oorspronkelijk gelegen op de hoogste top van de Akrokorinthos pal noordelijk van de bron, hebben er later een kerk, een toren, een moskee en een kanonniersplatform gelegen. Het uitzicht is prachtig.

gate B
gate C