Skillountia

Bij het moderne dorpje Skillountia liggen enkele antieke begraafplaatsen, maar de belangrijkste vondst in de omgeving is toch wel die van een grote dorische peripteros-tempel, gebouwd van een plaatselijke, schelphoudende (en sterk verwerende) steensoort. De tempel was in de oudheid voor een groot gedeelte met stuc afgewerkt. Waar men er vroeger van uit ging dat het hier gaat  om de tempel die op kosten van de veldheer-historicus Xenophon op zijn landgoed Skillous was opgericht, wordt de tempel sinds de opgravingen in 1960 geïdentificeerd met de tempel voor Athena Skillountia, die wel door Strabo, maar niet door Pausanias wordt genoemd. Recentelijk wordt er ook wel van uitgegaan dat de tempel behoorde bij de stad Makistos, die nog door Xenophon wordt genoemd als stad, maar waarvan de hellenistische Homeros-commentatoren al niet meer wisten waar hij had gelegen. Resten van de gevelsculpturen tonen een strijd tussen de Goden en Giganten (Gigantomachie), en een strijd tussen Grieken en Amazones (Amazonomachie). De tempel mat 35,10 x 15,85 m., en een hoogte van ongeveer 9.20 m.