Museum Thebe

Het recentelijk heropende museum van Thebe mag met recht één van de fraaiste musea van Griekenland worden genoemd. Ruim van binnen en modern van opzet biedt het een fraai overzicht van de geschiedenis van Thebe door de eeuwen heen, maar ook van heel Boiotië.
Een ereplaats in het museum is (logischerwijze) ingeruimd voor het rijke Mykeense verleden van Thebe en Orchomenos, met voor beide steden schitterende (zij het zwaar gereconstrueerde) fresco’s uit de paleizen, zoals de vijf dames op het fresco boven die bloemen in de hand houden en een klein doosje (genaamd pyxis) uit het paleis van Thebe, en een geroeid schip uit Orchomenos, deel van een klein tableau dat ook een jachtscène en een groep bewapende krijgers bij een stad toonde. Middels de Lineair B tabletten die in Thebe zijn gevonden, wordt duidelijk gemaakt dat het sterk gecentraliseerde, bureaucratische systeem van productie en verdeling met een koning (wanax) aan het hoofd, in Thebe net zo functioneerde als in de (beter bekende) paleizen van Pylos, Mykene en Knossos. Uit Tanagra, dat ook een belangrijk Mykeens centrum is geweest, zien we een fraaie serie askisten, met allerlei scènes met betrekking tot het begrafenisritueel, en mogelijk het dagelijks leven. We zien jachtscènes, stierspringen en talloze diepbedroefde klaagvrouwen, die zich de haren uit het hoofd trekken in hun jammerklacht (rechtsonder).
Fraaie archaïsche votiefgaven van jongemannen (kouroi, foto rechts) afkomstig uit het heiligdom van Apollo Ptoios geven ons een indruk van de enorme rijkdom die het ooit moet hebben gekenmerkt.
Het heiligdom van de Kabiren (dichtbij Thebe) is present met een vitrinekast die veel van het specifieke kabirenvaatwerk laat zien, met zijn absurdistische, vaak expliciet seksuele afbeeldingen (rechts).
Tenslotte wordt er ruim aandacht gegeven aan de presentatie van Thebe in de Attische tragedie, met onder andere de gehele cyclus rond Oedipous.
Buiten het museum staan nog vele belangrijke inscripties uit de wijde omgeving van Thebe, terwijl het enige restant van de Frankische kasteel in Thebe ruimte biedt aan een (klein) overzicht van de Franken en hun wachttorens.

voetstuk Muzen
Kabiren-vaas
askisten Tanagra