Psophis

Psophis is de meest noordelijk-westelijke stad van Arkadië geweest in het dal van de Erymanthos rivier (na Tripotama). De stad ligt in het NW van Arkadië, tamelijk geïsoleerd van de andere Arkadische steden. De stad lag op bij de samenkomst van drie riviertjes in een prachtig landschap. Aan antieke resten zijn de stadsmuur en het theater te noemen, beide niet zeer indrukwekkend. Over de geschiedenis van de stad is weinig tot niets bekend, en z’n enige claim op bekendheid ontleende Psophis aan de legende van Aglaos, de gelukkigste man op aarde. Wel geeft Polybios (4.70-72) een vrij uitgebreide beschrijving van de stad na een aanval op Philippos V op Phophis in de zg. Bondgenotenoorlog (220-217 voor Chr.). Polybios 2.52 beschrijft een veldslag voor de muren van Kaphyai op een vlakte met een rivier, met aan de andere kant van de rivier kanalen of sloten. Mogelijk dienden de sloten van Polybios om het water van de vlakte af te voeren, en is dit systeem in de periode tussen de slag bij Kaphyai en Pausanias zodanig verwaarloosd, dat het grootste deel onder water is komen te staan. De dijk diende dan om in elk geval de landbouwgrond het dichtste bij Kaphyai te beschermen tegen het water.

 

Foto’s boven v.l.n.r. het kloostertje bij Psophis (2 x), links de (op de foto onherkenbare) resten van het theater (Let op de steunmuur midden in het theater, vgl. de plattegrond); rechts resten van de stadsmuren en een middeleeuwse brug bij Psophis.

Een muntje uit de romeinse periode (de tijd van Pausanias!) toont een bebaarde godheid, die half-liggend met zijn linkerhand rust op een rond voorwerp. Het gaat hier waarschijnlijk om een afbeelding van de riviergod Erymanthos. Zoals zo vaak steunt de riviergod dan op een grote kruik waaruit water tevoorschijn komt. Dat rivieren niet rechtop kunnen staan, wisten ook de Grieken! Rechts, muntje met een beeld van Artemis.

Bron: Papachatzis