Attika-Megaris

De regio Attika, een ruwweg driehoekig schiereiland, met als belangrijkste stad zowel in de (klassieke) oudheid als nu Athene, is tegenwoordig de economische motor van Griekenland. De streek begon als eenheid te fungeren toen de belangrijkste Mykeense centra (Athene, Eleusis, Sounion, Rhamnous) vanaf de geometrische periode (900-800 v. Chr.) gewelddadig werden verenigd door Athene. In de mythologie wordt deze vereniging weerspiegeld in de verschillende oorlogen die door de mythische held Theseus werden uitgevochten tegen o.a. koning Eumolpos van Eleusis en tegen zijn achterneven de Pallantiden. Pausanias vermeldt hoe Theseus, na de gedwongen eenwording van Attika een paleis op de akropolis bouwde, en een cultus voor Aphrodite Pandemos (van heel het volk) en Peitho (overtuiging) stichtte aan de zuid-helling van de akropolis. Het eiland Salamis vormde nog lange tijd omstreden gebied: traditioneel behorende bij Megara, vochten de Atheners jarenlang om het bezit ervan, totdat uiteindelijk de wetgever Solon er rond het jaar 600 v. Chr. in slaagde om Salamis definitief voor de Atheners in te lijven. De belangrijkste bergen van Attika zijn het Pentelikon-gebergte, in de oudheid bekend om zijn marmer, het Parnes-gebergte en het Hymettos-gebergte.

Athene

Anagyrous

Amphiareion

Apollo Zoster

Eleusis

Brauron

Grensforten

Marathon

Pentelikon

Prasiai

Rhamnous

Sounion

Thorikos

Megaris

De Megaris gold in de oudheid als een aparte regio, die vaak vijandig stond tegenover Attika. De reden dat Pausanias de regio combineert met zijn beschrijving van de toch al  zeer forse beschrijving van Attika is daarom opmerkelijk. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in het feit dat Homeros in zijn  scheepscatalogus (met de verzamelde Griekse troepen die naar Troje waren opgetrokken) Attika en de Megaris ook samen neemt, evenals de later afzonderlijke en met elkaar concurrerende regios Korinthia en Argolis. De indeling in 10 boeken zoals we die nu hebben in Pausanias, is daarom mogelijk om aansluiting te krijgen bij de beschrijving bij Homeros, die Pausanias hogelijk bewondert. Het aantal door Pausanias beschreven steden is gering.

Aigosthena

Megara

Pagai