Argolis

Onder de naam Argolis verstaat Pausanias de gehele streek die tegenwoordig in twee delen is opgeknipt, nl. Korinthia, het machtsbereik van het antieke Korinthe, en de eigenlijke Argolis met Argos als centrum. De streek vormde het hart van het “koninkrijk van Agamemnon”, een verzameling Mykeense burchten die in de Griekse mythologie worden toegeschreven aan de directe invloedssfeer van Agamemnon, de leider van de Grieken tijdens de mythologische “Trojaanse Oorlog” (plusm. 1200 v. Chr.). Nog steeds zijn op tal van plaatsen in de Argolis niet alleen Mykeense fortificaties te zien, maar ook verschillende bruggen. In de klassieke oudheid, maar ook nog bij Pausanias, bood de Argolis plaats aan een groot aantal “onafhankelijke” stadsstaten.

Argos

Heraion

Lerna

Aegina

Mykene

Korinthe

Akrokorinthe

Epidauros

Tiryns

Nafplio

Asine

Troizen en Poros

Hysiai

Isthmos

Titane

Phlious

Nemea

Franchti

Hermione

Methana

Perachora

Apollo Maleatas

Mideia-Dendra

Sikyon