Bibliotheek van Hadrianus

 

 

De bibliotheek van Hadrianus

 

De bibliotheek van Hadrianus, gebouwd door keizer Hadrianus, de graecofiel die op vele plaatsen Athene heeft verrijkt met pronkgebouwen zoals de beroemde Tempel van de Olympische Zeus. De bibliotheek van Hadrianus was één van de twee grote bibliotheken die Athene rijk was. Het gebouw bestond uit een ommuurd terrein (122 x 82 m.) met een monumentale hoofdingang bestaand uit 6 korinthische zuilen, waarvan er nog twee (deels) bewaard zijn gebleven (de nog intacte zuilen zijn de zuilen van de zijmuur), een binnentuin met een vijver, omgeven door 4 zuilengalerijen bestaande uit 100 zuilen. De meeste muren van de bibliotheek zijn van kalksteen gemaakt.  De achterste muur van het complex vormt de achterste muur van de bibliotheek. De eigenlijke bibliotheek bestond uit een aantal zalen, één daarvan was de bibliotheek zelf met allemaal nissen voor de boekrollen. De overige zalen deden dienst als studie- en lezingszalen.
De bibliotheek heeft echter niet lang bestaan, het werd namelijk in 267 na Chr. door de Heruliërs verwoest. Hierna deed het dienst als deel van de Romeinse vestingsmuur. Ook het binnenhof is na zijn oprichting voor verschillende doeleinden gebruikt. In de 5de eeuw werd in het midden van de binnenplaats een vroeg christelijke kerk gebouwd. Nadat deze ook verwoest was, werd er, in de 7de eeuw, een basiliek gebouwd die in de 11de eeuw werd opgevolgd door de kerk van Megali Panaghia. Tijdens de Turkse bezetting werd het de zetel van de Voivode (gouverneur) en in 1835 werden er de barakken van Koning Otto gebouwd. Ook zijn er grote delen van de bibliotheek, voor zover die nog aanwezig waren, beschadigd door brand. Gelukkig zijn er verschillende opgravingen in de afgelopen eeuw geweest, waarbij er verschillende delen van de bibliotheek werden gerestaureerd en weer opnieuw opgebouwd.

 

 

Pausanias over de bibliotheek: Het bekendst zijn de Honderd Zuilen. De muren zijn van hetzelfde materiaal als de zuilengalerijen. Er bevinden  zich daar ruimtes met een verguld plafond met alabaster, die daarbij zijn opgesmukt met standbeelden en muurschilderingen. Daarin worden boeken bewaard. (1.18.9)