Galaxidi

Het moderne stadje Galaxidi, een zeer fraai gelegen stadje aan de golf van Korinthe, heeft nog enkele restanten van een antieke verdedigingsmuur. In de loop der tijd is er hevig over getwist of deze nederzetting gelijk te stellen was met Oiantheia, dat door Pausanias wordt besproken, of met Chaleion, dat uitsluitend uit andere bronnen bekend is. Een antieke inscriptie lijkt voor het laatste te pleiten. Afgezien van de uitermate fraaie ligging, is Galaxidi interessant om doorheen te wandelen, vanwege het hergebruik van de antieke muren: op meerdere plaatsen dienen de antieke muren als fundament voor moderne huizen. Het is te hopen dat de archeologen zich kunnen inhouden en zich niet vergrijpen aan dit – voor Griekenland – unieke hergebruik.

 

 

Op het kaartje (overgenomen uit Papachatzis) is een plattegrond te zien van Galaxidi, met daarop aangegeven de plaatsen waar resten van het antieke Chaleion zijn terug te vinden (zie ook de foto’s hieronder).