Akraiphnion

Het antieke Akraiphnion (ook wel Akraiphia genoemd) bevindt zich  direct ten zuiden en zuidwesten van het moderne Akrefni. De akropolis van Akraiphnion, ten zuiden van het huidige dorp, bevat enkele fraaie resten van de Hellenistische muren die akropolis en de benedenstad met elkaar verbonden. De benedenstad herbergt een fraai Byzantijns kerkje, in de muren waarvan verscheidene grafstenen zijn verwerkt, en een lange inscriptie geschreven in de 1ste eeuw na Chr. waarin de dankbrief is opgenomen van keizer Caligula n.a.v. het “panhelleense” gezantschap dat was gekomen om hem te feliciteren met zijn troonsbestijging. Dit gezantschap was op poten gezet en gefinancierd door Epameinondas, de zoon van Epameinondas uit Akraiphnion, die zo zijn  positie in Romeins Griekenland probeerde te versterken: IG VII, 2711,3.

De foto’s tonen het kerkje in de benedenstad, enkele muurresten op de akropolis plus het uitzicht over de akropolis naar het z.g. Paralimni-meer. Een redelijk goed aangegeven  (middels blauwe verfsporen op de rotsen) voetpad  leidt rechts van het kerkje omhoog naar de akropolis.