Titane

De akropolis van Titane aan de weg van Sikyon naar Nemea heeft nog indrukwekkende resten van de oude versterkingen, die oorspronkelijk op het oostelijke (en zeer steile deel na) rondom liepen. Bovenop de heuvel ligt het middeleeuwse kerje van de heilige Tryphon (met de bijbehorende begraafplaats), met ingemetseld in de muur een dankinscriptie van een zekere Zotikos, de zoon van Eukairos, aan Asklepios. Op de akropolis lag ooit een heiligdom voor Athena, dat alleen nog niet is teruggevonden. Het Asklepieion van Titane genoot op de hele Peloponnesos grote bekendheid, maar is tot op heden niet teruggevonden.