Methoni

Het stadje Methoni aan de zuid-westkust van Messenië kent vrijwel geen antieke resten meer, al zijn er soms nog enkele resten van de stadsmuur te zien, evenals enkele zuilfragmenten. In de middeleeuwen (vanaf 1206) heeft Methoni onder de naam Modon een belangrijke functie gehad als steunpunt voor het zee-imperium van de stad Venetië en als doorgangshaven voor de pelgrimsroutes naar het heilige land. Om die reden beschikte Methoni over een van de sterkste vestingen van middeleeuws Griekenland, terwijl het beschikte over een florerende zijde-industrie. In 1500 viel Modon in handen van de Turken onder Sultan Bayezid II, toen de bevolking net iets te vroeg de deuren opzenzette voor een ontzettingsleger uit Corfu. Van 1686-1715 was Methoni tijdelijk weer in Venetiaanse handen, maar verder bleef het tot 1828 Turks bezit.

De stad is vooral de moeite van het bezichtigen waard vanwege de soms spectaculaire Venetiaanse versterkingen (met talloze leeuwen van St. Markus) en de Turkse achthoekige Bourdzi, op het eilandje waar in 1500 de laatste Venetiaanse verdedigers werden afgeslacht.
Rechtsonder: Methoni zoals getekend door de Franse soldaat Beauvau. Bron: www.hellenica.de

Pausanias over Methoni (4.35.8): In Mothone staat een tempel voor Athena Anemotis [Windgodin]. Men zegt dat Diomedes het beeld heeft gewijd en de godin haar naam heeft gegeven. Krachtige winden buiten het seizoen deden het land veel schade. Diomedes richtte zijn gebeden op Athena en vanaf dat moment hebben zij geen schade meer geleden van de winden. Ook staat er daar een heiligdom voor Artemis en daarin bevindt zich een reservoir gevuld met water vermengd met pek, iets wat qua uiterlijk nog het meest lijkt op myrrhe uit Kyzikos.

En over de Bourdzi (4.35.1) : Volgens mij heeft daarentegen de rots Mothon het dorp z’n naam gegeven. Die rots heeft hen ook hun haven gegeven doordat hij de toegang voor schepen nauwer maakt en zich onder de oppervlakte door uitstrekt en tegelijk vormt hij een belemmering voor de golven zodat die niet vanuit de diepte komen aanrollen.