Therapnae

Het heiligdom voor Menelaos en Helena lag volgens Pausanias in Therapnai, vlakbij het moderne Sparta op de oostelijke oever van de Eurotas rivier (volg de weg richting Yeraki, linksaf slaan naar de kapel van Ayios Ilias en vandaar in ongeveer 10 minuten te voet verder naar de site). Opgravingen in 1975-76 hebben de identificatie van de site zeker gemaakt, door de vondst van inscripties die verwijzen naar offergaves aan deze twee. Het heiligdom is schitterend gelegen en biedt een prachtig overzicht over de Eurotas-vallei, terwijl de teruggevonden fundamenten indrukwekkend zijn.

 

Net ten noord-oosten van het heilige domein zijn op een iets lager gelegen heuveltje de resten gevonden van een belangrijk Mykeens gebouw, dat qua opbouw doet denken aan de grote Mykeense paleizen van Pylos en Mykene, maar ouder is en eenvoudiger. De oudste bouwfase (Fase I), gedateerd in de 15e eeuw v. Chr. Vormt een van de oudste mykeense paleis-structuren. Het gebouw heeft vermoedelijk een administratieve functie gehad. Na enige tijd is het gebouw bij een aardbeving zwaar beschadigd, waarna het is vervangen door een nieuw gebouw (Fase II) in de 14e eeuw, dat ook al snel beschadigd raakte en werd verlaten. In de 13e eeuw is het gebouw deels gerepareerd en werd de site opnieuw gebruikt.