Mideia-Dendra

De beide sites Dendra en Midea in de noordelijke Argolis, gelegen op zo’n twee km. van elkaar af, behoren oorspronkelijk waarschijnlijk bij elkaar. Dendra, waar bewoning sinds het vroege neolithicum is aangetoond, is vooral bekend vanwege het grote aantal graven uit de bronstijd. De opgravers vonden o.a. een nog niet geplunderde tholos-graf en meerdere kamergraven. Mogelijk de allerbekendste vondst is wel een compleet bronzen harnas (nu in museum Nafplio, met een helm gemaakt van everzwijnentanden. Spectaculair is nog het graf van een tweetal paarden in Dendra zelf, dat goed toegankelijk is gemaakt. Het zal oorspronkelijk een span zijn geweest voor een strijdwagen van de heersers van Midea. De 270 meter hoge heuvel van Midea diende in de bronstijd als gefortificeerde nederzetting. De brede muren van de citadel, daterend uit 1200 v.Chr. zijn van ver al te zien. Volgens de zweedse opgravers lag er ooit op het bovenste plateau een Myceens paleis; daarvan is echter door erosie vrijwel niets meer zichtbaar. Opgravingen sinds 2000 richten zich vooral op de beide poorten van Midea  en op de gebouwen lager in de citadel, waaronder een “megaron” achtig gebouw. De citadel zelf, hoewel in duidelijk slechtere staat dan die van Tiryns en Mykene, is beduidend groter.

Dendra