Het graf van de ‘Griffioenkrijger’

In 2015 ontdekten de Amerikaanse archeologen Sharon Stocker en Jack L. Davis van de Universiteit van Cincinnati in de buurt van het gereconstrueerde bijenkorfgraf in Chora, een spectaculair krijgergraf, van een persoon van 30-35 jaar oud en 1,70 m lang, genaamd de “griffioenkrijger”, naar het mythologische wezen, deels adelaar, deels leeuw, gegraveerd op een ivoren plaquette in zijn graf. Het graf bevatte verder een gouden beker, zilveren bekers, gouden en edelstenen kralenkettingen, meerdere zwaarden en messen en verschillende gouden en edelstenen zegelringen. Volgens sommige onderzoekers moet het haast wel gaan om het graf van een koning, of militaire leider van het koninkrijk Pylos, daterend uit 1450-1350 v. Chr., een periode waarin de Myceners zich meester maakten van het (toen nog niet-Griekse eiland) Kreta. Zo zien we een zegel met een groep vrouwen in de openlucht rondom een altaar waaruit een boom groeit, een zegel met een stierspringer (een Kretenzisch ritueel dat ten grondslag ligt aan de de mythe van de Minotaurus), en een zegel met een grote vrouw op een troon (vermoedelijk een godin), die een offer ontvangt van een veel kleinere vrouw. Volgens sommige onderzoekers moet het haast wel gaan om het graf van een koning, of militaire leider van het koninkrijk Pylos, daterend uit ongeveer 1450-1400 v. Chr., een periode waarin de Myceners zich meester maakten van het (toen nog niet-Griekse eiland) Kreta. In het graf werd een uitzonderlijke Kretenzische zegelsteen gevonden van agaat, waar twee strijdende krijgers staan afgebeeld. De detaillering van de getoonde wapens, maar vooral ook van de weergave van de lichamen is zonder enige parallel in de Myceense wereld Hoewel de conclusies niet door iedereen worden geaccepteerd, gaan meerdere onderzoekers ervanuit dat de begravene had deelgenomen aan de verovering van Kreta en beladen met oorlogsbuit was teruggekeerd naar zijn woonplaats; anderen stellen dat de begravene misschien een voor-Griekse, Kretenzische strijder was die was gevlucht van het eiland Kreta, toen dat door een aswolk en een tsunami van de vulkaanuitbarsting van Thera werd verwoest. Hij zou zich dan hebben gevestigd bij Chora, waar zijn mogelijk uiteindelijk koning Nestor tot zijn nageslacht zou behoren. In 2017 ontdekte hetzelfde team twee andere uitzonderlijke bijenkorfgraven, Tholos-graven VI en VII . Hoewel hun koepels waren ingestort, ontdekten ze dat ze bezaaid waren met vlokken bladgoud die ooit de muren behangen en een groot aantal culturele artefacten en delicate sieraden hebben gevonden, waaronder een gouden hanger die het hoofd van de Egyptische godin Hathor voorstelt , die duidelijk aantoont dat Pylos handelsbetrekkingen had met Egypte en het Midden-Oosten rond 1500 voor Christus.

Vgl. voor meer details http://www.griffinwarrior.org/griffin-warrior-tomb/  en The Combat Agate from the Grave of the Griffin Warrior at Pylos, Sharon R. Stocker and Jack L. Davis, Hesperia 86 pp. 583-605.