HET PAUSANIAS PROJECT (Deze website)

 

Welkom bij het Pausanias-project, een site  met meer dan 3000 foto’s en kaartjes met beschrijvingen van het klassieke, maar ook van het latere Griekenland. De site is opgezet ter illustratie van de Nederlandse vertaling door J. Abbenes (Soest 2012) van de reisbeschrijving van het antieke Griekenland door de Grieks-Romeinse auteur Pausanias (150 na Chr.) en volgt dan ook zijn indeling in 9 regio’s.

         De site wordt geregeld herzien en uitgebreid en omvat alle 9 regio’s van Griekenland, met voor elke regio uitgebreide informatie, kaartjes en andere wetenswaardigheden. Pagina’s over de geschiedenis geven een globaal beeld van Griekenland ná Pausanias.

Deze website is bedoeld als ondersteuning voor en ter visualisatie van de vertaling . De website geeft beschrijvingen gegeven van de regio’s waar Pausanias zelf heeft rondgetrokken. Tevens wordt een selectie van de oudheidkundige musea aangeboden, en een overzicht van de geschiedenis Griekenland ná Pausanias. In principe zijn alle foto’s (op een heel enkele na) gemaakt door de vertaler zelf of zijn vrouw. Plattegronden zijn dikwijls ontleend aan de officiële opgravingsrapporten, of aan de geïllustreerde Nieuwgriekse uitgave-vertaling van Pausanias door de bekende archeoloog Papachatzis. De kaarten op de website zijn door de vertaler gemaakt. Op alle afbeeldingen berust copyright: het is dan ook verboden ze zonder schriftelijke toestemming over te nemen.

Volledig vernieuwd mei 2017   

 

Over Jelle Abbenes

na mijn studie Klassieke Talen, heb ik onderzoek gedaan aan de Thesaurus Linguae Graecae in Hamburg, en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ik ook korte tijd als universitair docent heb gewerkt. Aansluitend ben ik in het middelbaar onderwijs terecht gekomen. Momenteel werk ik bij het Gymnasium Celeanum in Zwolle.

Sinds 1980 ga ik geregeld in Griekenland op vakantie, de laatste 10 jaar ben ik met mijn vrouw gericht op zoek naar overblijfselen die met het boek van Pausanias samenhangen.

Zie ook mijn profiel op LinkedIn

Pausanias: Rondleiding door Griekenland

 

“deze tweedelige vertaling hoort dan ook thuis in iedere bibliotheek met enige aandacht voor de klassieken” (HERMES)

Pausanias was een Grieks-sprekende “travel-writer” uit de tweede eeuw na Chr., die in tien hoofdstukken een literaire reis beschijft langs de bekende en minder bekende plaatsen op het Griekse vasteland in de Romeinse tijd. Per schip aangekomen in Athene voert hij de lezer onder meer over de Akropolis en langs de destijds nog rijkelijk aanwezige kunstschatten op de Akropolis en in de rest van Athene. Daarna leidt hij de lezer te voet, per ezel en per schip via Korinthe naar Sparta en Messenië, vandaar naar het antieke Olympia, de beschrijving waarvan – met z’n schitterende tempels en honderden niet zo duizenden kunstschatten – het centrum van zijn werk inneemt. Vanuit Olympia gaat de reis door Achaia en Arcadië via Boiotië (met daarin de woonplaats van de mythische koning Oedipus) door naar Delphi, dat ook ruime aandacht krijgt. Centraal in zijn werk staat de beschrijving van tempels en hun kunstschatten, afgewisseld met anecdotes over kunstenaars, de winnaars in sportevenementen als de Olympische Spelen of de spelen in Delphi en verhalende episodes uit de Griekse geschiedenis. Dat we te maken hebben met een literair product passend in de traditie van zijn tijd, wordt op tal van plaatsen in zijn werk duidelijk, onder meer in de zeer zorgvuldige stijl en de overdachte opbouw.
Van het leven van Pausanias is niets bekend op losse opmerkingen na die hij zelf in zijn werk heeft gemaakt. Zelfs de naam van de auteur is niet met volledige zekerheid overgeleverd: hij wordt zo genoemd door de Byzantijnse geleerde Stephanos van Byzantium (6de eeuw na Chr.), die de eerste persoon is die onomstotelijk naar dit werk verwijst. Hij is rond 110-115 na Chr. geboren, waarschijnlijk ergens in de buurt van Magnesia bij de berg Sipylos in het huidige Turkije, destijds een Grieks sprekend deel van het Romeinse rijk. Hij heeft een groot deel van zijn leven (in elk geval vanaf 160 na Chr.) doorgebracht met het doorkruisen van Griekenland om de “beroemde plaatsen van de oudheid” te bezoeken en al het andere te zien en te beschrijven wat hij “wetenswaardig” noemt. Keizer Marcus Aurelius (die stierf in 180 na Chr.) is de laatste keizer die hij noemt. Daarom zal zijn werk rond 180 na Chr. voltooid zijn geweest.
De vertaling van dr. Jelle Abbenes is rechtstreeks gemaakt naar het oud-Grieks, en wordt ondersteund door honderden voetnoten die de lezer informeren over verwijzingen van Pausanias naar plaatsen of antieke teksten, over de exacte locaties die hij beschrijft, of over bijzonderheden van de tijd na Pausanias. Ook is er een index toegevoegd van de besproken plaatsen en personen. De noten zijn deels ontleend aan de met een prijs onderscheiden uitgave van Papachatzis, deels aan het standaardcommentaar van W. Frazer, en steunen verder op de belangrijke encyclopedie voor classici, Der Neue Pauly, Lexicon der Antike en op eigen onderzoek.

 

 

Geïnteresseerd?

De complete vertaling is rechtstreeks te bestellen via  www.boekscout.nl of www.athenaeum.nl (via webwinkel), of via een mailtje aan de vertaler. Klik hier voor een promomail.