Panopeus

Pausanias laat zich tamelijk laatdunkend uit over het stadje Panopeus (10.4.1):  als men tenminste iets een stad kunt noemen, waar geen bestuursgebouwen staan, noch een gymnasio, noch een theater, noch een marktplein, noch een openbare fontein, en de mensen daar wonen bij een bergkloof, in ronde hutten, zoals men die gewoonlijk vooral in de bergen vindt.” Toch zijn het nu vooral de stadsmuren van Panopeus (en het prachtige uitzicht), die een (kort) bezoek aan de site rechtvaardigen.
Panopeus wordt als stad al genoemd bij Homeros, en de bewoning gaat (gezien scherfvondsten) in ieder geval terug tot in de Mykeense periode. De stad werd verwoest tijdens de Perzische Oorlogen (480 voor Chr.), en nogmaals op het einde van de Derde Heilige Oorlog (346 voor Chr.), maar al weer snel opgebouwd met steun van de Atheners en de Thebanen, die de plek wilden gebruiken als bolwerk tegen de naar het zuiden opdringende Makedoniërs. Philippos V had er rond 200 voor Chr. een garnizoen gelegerd, dat zich echter zonder slag of stoot overgaf aan de Romeinse veldheer Flamininus. Tijdens de Mithridates-oorlog (86 voor Chr.) werd het stadje opnieuw ingenomen en verwoest, nu door Taxiles, de generaal van Mithridates.