Franchti grot (Mases)

De prehistorische bewoonde grot Franchti in de buurt van het antieke Mases is zonder meer één van de belangrijkste prehistorische vindplaatsen van Griekenland, waar vondsten zijn gedaan uit de paleolithische, mesolithische en neolithische periodes. De vroegste vondsten gaan terug tot 35.000 jaar v. Chr., de laatste dateren uit 3000 v. Chr. Nog afgezien van talloze botvondsten (hert, paardachtigen, everzwijn en (in het mesolithicum) ook vis, werden er talloze vuurstenen werktuigen ontdekt, (in de latere periode) keramiek en zelfs in de grot zelf enkele graven. Vanaf ongeveer 11.000 v. Chr. zijn er aanwijzingen voor het verzamelen van fruit, noten en planten (amandelen, pistachenoten, wikke, haver en gerst) en vanaf 7000 v. Chr. van de vroegste landbouw (bonen, wilde peer)

 

Het antieke Mases was een van de belangrijkste natuurlijke havens in de baai van Argolis, beschermd door een klein eiland tegen de hoge golven. In de Romeinse periode (Pausanias) was het oorspronkelijk onafhankelijke Mases verworden tot de haven van Hermione. Er zijn slechts weinig antieke resten over, uit de middeleeuwen stammen de resten van een fort en een enkele toren.

 

Foto’s heel boven: v.l.n.r. De antieke toren van Mases, de baai van Mases en de toegang tot de Franchti-grot. Boven, de toegang tot de grot en de grot zelf. Onder: enkele vondsten uit de Franchti-grot, (waaronder enkele kralen) afkomstig van het museum in Nafplio.