Patras

In de oudheid bekend als Patrai, is de moderne vorm Patras oorspronkelijk een richingsaccusativus. De stad maakte sinds de oprichting deel uit van de Achaïsche Bond, en is in Hellenistische tijden sterk in verval geraakt. Een herstichting door keizer Augustus als Colonia Augusta Aroë Patrensis, die er vele van zijn veteranen naartoe bracht, heeft de stad nieuw leven ingeblazen.

 

Ook Hadrianus wordt op de munten uit Patras als “restitutor Achaiae (herstichter van Achaia)”  gevierd. Tegenwoordig is Patras, met meer dan 300.000 inwoners de derde stad van Griekenland, een van de meest levendige steden van het land.

Boven: foto’s van het kastro van Patras. Onder: het Odeion van Patras met z’n romeinse sarcophagen en een plattegrond van het kastro.

Links: Een absolute aanrader in Patras is het schitterende archeologische museum, dat niet alleen de belangrijkste klassieke en voorklassiek (Myceense) vondsten uit de wijde omgeving herbergt, maar dat ook een uitgebreide collectie heeft van Romeinse vloermozaïeken, grotendeels afkomstig uit Patras zelf, dat in de Romeinse tijd een enorme bloei meemaakte.

 

De Heilige Andreas

Onder keizer Nero werd in Patras de apostel Andreas gekruisigd en begraven. Het beleg van de stad in 805 door Slavische volksstammen en de Saracenen werd, zo is de traditie, door  de tussenkomst van St. Andreas afgebroken: volkomen onverwachts gingen de belegeraars er vandoor.
Prominent aanwezig is de moderne grafkerk van St. Andreas, waar een zilveren reliekschrijn wordt bewaard, met daarin de schedel van de heilige. De schrijn is in 1964 door Paus Paulus VI als teken van toenadering tussen de Katholieke en orthodoxe kerken teruggegeven aan Griekenland, van waar hij door Thomas Palaiologos in 1460 was meegenomen op de vlucht voor de Turken.

 

De rechts getoonde kerk staat waarschijnlijk precies op de plek van een door Pausanias genoemd heiligdom voor Demeter. Naast de kerk bevindt zich nog altijd de door Pausanias besproken “wonderbaarlijke bron”, inmiddels geheiligd, doordat ook Andreas er water heeft gedronken.

Patras Carnaval

Links: Het carnaval van Patras (hier 2008) is ontstaan uit een feest dat zo’n 160 jaar geleden werd gehouden door een handelsman genaamd Moretis (1829). De gewoonten van de Griekse eilanders (eenwording in 1864) hebben het carnaval van Patras natuurlijk beïnvloed, evenals het feit dat Patras een havenstad is. Dit laatste maakt ook dat in moderne tijden contacten uit het westen en Italië (zoals het carnaval van Venetië) hebben bijgedragen aan de vorming van het carnaval. Tijdens de tweede wereldoorlog, en de oorlogen in de Balkan is er een stilte geweest rondom het carnaval in Patras, maar rond 1950 bloeide het feest weer voorzichtig op en is het uitgegroeid tot wat het nu is: een feest waar duizenden mensen zich verzamelen, verkleden en plezier hebben. De stad krioelt van verklede mensen, licht, geluid en bonte kleuren. Overal is muziek, zijn er optredens en de terrassen zitten vol. Het carnaval van Patras is één van de grootste carnavalsfeesten in Europa. Het carnaval wordt in Griekenland Apokries genoemd. Het bestaat uit feesten, parades, zoektochten naar verborgen schatten en kinderactiviteiten. Het geheel duurt een kleine 2 maanden, van 17 januari tot begin maart. Het feest start op 17 januari, de dag van de heilige Anthonius, op de Plateia Giorgiou met muziek, vuurwerk, dans, en pantomime. Andere festiviteiten tijdens de carnavalsperiode zijn onder andere het Tsiknopempti (vette donderdag), deze dag gaat vooraf gaat aan het vasten, de stad staat dan vol met enorme barbecues, live-bands en koren. Dan is er de kinderparade waar wel z’n 5000 kinderen aan deelnemen. De Bourboulia is een traditioneel dansfeest waarin vrouwen gemaskerd (om herkenning te voorkomen) hun danspartners kunnen kiezen. Dit gaat terug op een periode waarin het contact tussen man en vrouw onder strenge controle stond, de Bourboulia vormde een soort ontsnapping. De afsluiting van het carnaval is een immense zondagsparade waarbij op het laatst de rituele verbranding plaatsvindt van Prins carnaval bij de haven van Patras.