Klassiek Athene

Het klassieke Athene zal in veel gevallen zijn wat de moderne toerist zoekt, en deels al kent van school. Het is de tijd van de tempelbouw in de Griekse wereld, met natuurlijk als hoogtepunt het Parthenon op de Akropolis van Athene. Tegelijkertijd zien we hier de Atheense-Ionische cultuur een hoogtepunt bereiken, zowel op literair vlak (met de geschiedschrijvers Herodotos, Thoukydides, de toneelschrijvers Aischylos, Sophokles en Euripides, de filosofen Plato en Aristoteles), als op het vlak van de beeldhouwkunst en de schilderkunst (zie hiervoor de talloze musea in Griekenland). Tenslotte zien we in deze periode eerst de grote botsing tussen de Perzen en de Grieken in de z.g. Perzische oorlogen en daarna de botsing tussen het Spartaanse (anti-democratische) machtsblok te land en het Atheense (democratische) imperium ter zee. Voor een uitgebreide bespreking van de geschiedenis van het klassieke Athene zij verwezen naar de inleiding op Pausanias of naar een geschiedenisboek.

Het Kallimarmaro stadion, ofwel het stadion van Lykourgos