Museum Messene

Het kleine museum van Messene bevat een aantal fraaie vondsten van de eigenlijke site van Messene. Veel beelden zijn in feite Romeinse replica’s van oude en beroemde Griekse originelen, maar er zijn ook de nodige originelen te zien. Een bezoek aan Messene verdient daarom in elk geval een bezoek aan dit museum.

Links:Een sterk beschadigde Romeinse kopie van de beroemde Doryphoros van de klassiek Griekse beeldhouwer Polykleitos.

Links: Een Herme van het Atheense type, rechthoekig met duidelijk aangegeven genitaliën, met daarop het hoofd. Hier is echter niet (zoals normaal gesproken) de god Hermes afgebeeld als  beschermer van kruispunten en reizigers, maar Herakles, zoals te zien is aan de om zijn hoofd geknoopte leeuwenhuid.

Deze beelden stellen vermoedelijk Machaon en Podaleirios voor, de twee o.a. uit Homeros bekende zonen van Asklepios, die op tal van plaatsen in de Griekse wereld als genezende halfgoden werden aanbeden. De twee beelden vormden, samen met het gedeeltelijk bewaarde beeld van Asklepios één beeldengroep uit het grote heiligdom voor Asklepios, dat o.a. door Pausanias wordt genoemd. De jongste zoon, Podaleirios, doet met z’n slanke figuur en gekrulde lokken wel wat denken aan zijn grootvader, Apollo