Pausanias Project


Overige monumenten

Philippos van Macedonië stichtte in 338 v. Chr., na de slag bij Chaironeia, die hem de overwinning in Griekenland bracht, het z.g. Philippeion, een rond gebouw dichtbij de huidige ingang tot de site, waar hij de beelden van goud en ivoor liet opstellen die van hem en zijn familie (zijn moeder en vader, vrouw Olympias en zijn zoon Alexander) waren gemaakt door de beeldhouwer Leochares.

Het Pelopion (op de voorgrond), een miniscuul heilig woud gewijd aan de held Pelops, van wie werd gedacht dat hij hier begraven lag, omringd door een vijfhoekige muur. De toegang werd vanaf de 5e eeuw voor Chr. gevormd door een monumentaal propylon (toegangsgebouw) met dorische zuilen. In deze hof werden enorme hoeveelheden archaïsche bronzen en terracotta votiefgaven teruggevonden.

Rond 350 v. Chr. werd de z.g. Echo-Stoa opgericht, die het eigenlijke heiligdom moest afschermen van het stadion, terwijl rond dezelfde periode ook aan de zuidkant een stoa werd aangelegd om de altis aan de zuidkant af te grenzen. Ervoor staan, bovenop enorme pilaren, de standbeelden van Ptolemaios II en zijn vrouw Arsinoë. Slechts geringe resten zijn momenteel te zien van dit gebouw.

Bron:  www.osmosis.com.au/broadcast/olympia_06.htm


Rond 300 v. Chr. werd het grootste gebouw van de site opgericht, het z.g. Leonidaion om de vele pelgrims en andere belangrijke bezoekers aan het heiligdom op passende wijze te kunnen huisvesten. Dit gebouw bestond uit een grote met zuilen omgeven binnenplaats, waaromheen kamers voor de gasten waren gebouwd. In de oorspronkelijke vorm bezat het gebouw een peristyle binnentuin. Later werd het gebouw na forse verbouwingen, waaronder de aanleg van een grote vijver ipv. de binnentuin, gebruikt als residentie voor de romeinse gouverneur van de provincia Achaea

De werkplaats van Pheidias is in de late oudheid verbouwd tot kerk, iets waaraan het gebouw z’n  relatief goede staat aan heeft te danken. De oorspronkelijke afmetingen van het gebouw kwamen exact overeen met de afmetingen van de cella van de tempel van Zeus, om de beeldhouwer de kans te geven de proporties van het beeld in overeenstemming met de beschikbare ruimte te maken. In de verbouwde kerk zijn antieke zuilen van bloemmotieven voorzien om ze een christelijk tintje te geven.