Pausanias Project


   Argolis - Nemea

Het stadion van Nemea is net als dat van Olympia bereikbaar via een zogeheten cryptoporticus, een lange overwelfde gang onder de tribunes door; die van Nemea is echter in veel betere staat dan die van Olympia. Voordat ze naar binnen gingen, konden ze zich uitkleden het apodyterion, de kleedkamer, die ook dateert uit 330 voor Chr. en relatief goed bewaard is gebleven. In de cryptoporticus wachtten de atleten tot hun naam werd afgeroepen. In ieder geval bleven ze lang genoeg om hun naam in de stenen in te krassen evenals andere opmerkingen, een enkel “niko” (ik ga winnen), maar meestal van homo-erotische inhoud, als “Epikrates kalós” (Epikrates is knap), of  “Akrotatos kalós” (Akrotatos is knap; waarschijnlijk is hier de Spartaanse koning (265-252 v.Chr.) bedoeld, die vanwege zijn schoonheid in allerlei avonturen verwikkeld raakte). Mogelijk als grap staat daarbij “tou grapsantos” (voor wie dit heeft geschreven). De spelen die er werden gehouden behoorden naast die van Delphi, Olympia en Korinthe tot de belangrijkste spelen in Griekenland. Een atleet die in alle vier de spelen had gezegevierd, had het hoogst haalbare bereikt. De sporten zijn grotendeels hetzelfde geweest als die in Olympia.

          Het startmechanisme in Nemea is voldoende bewaard gebleven om een reconstructie mogelijk te maken, zoals te zien is op de foto van de start van Nemea 2012. Voor de organisatie van de Nemeïsche Spelen 2016, zie de site http://nemeangames.org/ .

Het museum bevat naast vele andere artikelen die verwijzen naar de spelen, onder andere een zeer interessante inscriptie uit plusm. 500 v. Chr., van een atleet die maar liefst 4 keer had gewonnen in het pankration (rechts en onder):


Aristis heeft mij gewijd aan Zeus, de zoon van Kronos, de heerser, nu ik het pankration vier keer heb gewonnen in Nemea. (Ik ben) de zoon van Pheidon uit Kleonai.


Interessant is o.a. dat de tekst zo oud is, dat er een antiek alfabet wordt gebruikt, terwijl de tekst van rechts naar links loopt en daar weer omdraait (boustrofedon, “zoals het ploegrund keert”).


Voor informatie over sport in de oudheid klik hier.