Pausanias Project


Delphi: theater - stadion
Onder: Het theater van Delphi, schouwplaats voor de muzische onderdelen van de Pythische Spelen. Naar goed Grieks gebruik is ook dit theater half tegen en half in de berghelling gebouwd. Oorspronkelijk aangelegd in de 4e eeuw v. Chr., is de huidige vorm van het theater te danken aan de reconstructie in marmer uitgevoerd door Herodes Atticus rond 160 n. Chr. De voorkant van het (nu verdwenen) podium was versierd met een fries waarop de heldendaden van Herakles stonden afgebeeld. De resten van het fries zijn nu te bekijken in het museum.
Vlnr. Herakles grijpt Kerberos, de Hydra, Herakles en Nessos
Het stadion: Het stadion is in de vijfde eeuw voor Christus gebouwd. In het begin zaten de toeschouwers op de grond, maar in de Romeinse periode werden er zitrijen gebouwd op kosten van Herodes Atticus, aan de noordzijde (uitgehouwen in de rotsen) in de lengte 13 “trappen” hoog, aan de zuidzijde (ondersteund met metselwerk) 3 “trappen”. In totaal bood het stadion hiermee ruimte aan zo’n 7000 toeschouwers. In de ingang stonden vier pilaren,de twee middelste hadden nissen voor standbeelden. Door de poorten tussen de pilaren kwamen de atleten en de scheidsrechters naar binnen. Het stadion is 187 meter lang, de renbaan zelf 177,55 meter, de breedte is 25,5 meter. Door gepleisterde strepen op de grond werden de start en het einde aangegeven. Bij de start zitten gaten in de grond, waar de lopers hun voeten in zetten. In het midden van de noordkant stonden in de breedte lange banken met leuningen, de ereplaatsen voor scheidsrechters. In een hoek boven in het stadion was een bron, zodat men kon drinken.

Rechts: toegang tot de bron. Onder: de start (met de startlijn) en twee keer het stadion zelf, gefotografeerd van beide kanten.