Pausanias Project


   Arkadië: Alipheira
De site van het antieke Alipheira is sinds de Olympische Spelen van 2004 in Athene uitstekend ontsloten en bewegwijzerd. Buitengewoon fraai gerestaureerd zijn de twee Hellenistische graven in de buurt van Alipheira (links en linksboven), maar minstens even fraai is de ligging van de stad met z’n antieke tempel van Athena (6e eeuw v. Chr., boven) en  z’n stadsmuren. Een klein heiligdom van Asklepios bevat de resten van een tempeltje, met een altaar en een met zuilen omgeven hof. De site wordt zelden bezocht. Het antieke Alipheira verloor elke betekenis met de stichting van Megalopolis.